افتتاح مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهرستان سراوان

در ششمین روز از هفته بهداشت روان , مرکز مشاوره و خدمات روانشاختی دانش آموزی در سراوان با حضور معاونت محترم پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ،رؤسای ادارات حوزه پرورشی افتتاح شد.
سرگلزایی مقدم معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان اظهارداشت:بهتر است فعالیت های مرکز مشاوره جهت پیشبرد اهداف آموزشی دانش آموزان صورت گیرد. وی افزود: در این مرکز خدمات مشاوره ای، روانشناختی، عاطفی، شغلی، تحصیلی و رفتاری به دانش آموزان ارائه می گردد.

همچنین شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی گفتند:در این مرکز مشاوره خدمات مشاوره ای تحصیلی و شغلی در دو بخش پیشگیری و درمان ارایه می شود.

وی بیان کرد: در بخش پیشگیری عمده فعالیت در حوزه آموزش به والدین و دانش آموزان است و در بخش درمان نیز مشاروه به صورت انفرادی و گروهی انجام می شود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید