حضور دانش آموزان هیرمند در همایش همیاران مشاور کشور در رامسر

دانش آموزان همیار مشاور شهرستان هیرمند در همایش همیاران مشاور کشور در رامسر حضور یافتند و با دکتر عیسی مراد مدیرکل محترم مشاوره و امورتربیتی وزارت و دکتر کفاش معاونت محترم پرورشی و فرهنگی وزارت دیدار کردند.

هیرمندهیرمند

هیرمندهیرمند

هیرمندهیرمند

هیرمندهیرمند

/ 0 نظر / 111 بازدید