جلسه کارگروه مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان

.                              

جلسه کارگروه مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان با حضور اعضاء در مورخه 23/4/92 در محل اداره مشاوره تربیتی برگزار گردید در این جلسه شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی ضمن تشکر از زحمات کلیه کارشناسان مشاوره اداره کل و ادارات شهر ستان ها و مناطق و مشاوران مدارس هدف از این جلسه را برنامه ریزی جهت ساماندهی فعالیتهای اداره مشاوره در سال تحصیلی جدید دانسته و ابراز امیدواری کردند که با استفاده از فرصت باقی مانده تا مهر ماه 92 بویژه فرصت ارزشمند ماه مبارک رمضان تدابیر لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید در حوزه مشاوره انجام گیرد و همکاران تقویم اجرایی سال تحصیلی جدید را با استفاده از شرح وظایف خود آماده و بر اساس آن فعالیت نمایند در ادامه برنامه های سال تحصیلی جدید در حوزه مشاوره مطرح و به تصویب اعضا رسید و مقرر شد همکاران کارشناسی مشاوره ،گروههای آموزشی مشاوره ،کارشناسی برنامه ریزی مشاوره و مرکز مشاوره خدمات روان شناختی استان نسبت به اجرایی کردن این برنامه ها در سطح استان اقدام نمایند تا هر ساله شاهد ارتقای شاخص های مشاوره در آموزش و پرورش استان باشیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید