کارگاه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شهرستان ایرانشهر

در اجرای مصوبه کارگروه آسیبهای اجتماعی شهرستان ایرانشهر اولین کارگاه آموزشی  پیشگیری از آسیبهای اجتماعی  این شهرستان با حضور کارشناسان گروه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اداره کل و مشاورین و مدیران و مربیان طرح ها مدارس این شهرستان در محل سالن اجتماعات شهرستان ایرانشهر برگزار شد.

در این کارگاه مسائلی همچون:

1-      مهمترین شیوه های پیشگیری اولیه از اعتیاد

2-      سلامت روان

3-      مدرسه سالم

4-      مشارکت معنی مند

5-      نگرش ها و ارزش های موثر بر پیشگیری

6-      فعالیت های پیشگیرانه برای فرد

7-      فعالیت های پیشگیرانه برای والدین

مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید