مزیت های هنرستان ها

مزیت های ادامه تحصیل  دانش آموزان در هنرستانها نسبت به دبیرستانها

1-  تنوع رشته های مختلف هنرستانها نسبت به رشته های دبیرستان  ( 454 رشته مهارتی و فنی )

2-  یادگیری همزمان آموزشهای تئوری و عملی

3-  امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با شرایط آسانتر

4-  فرصت ادامه تحصیل برای دانش آموزانی که در بعضی از دروس پایه ای (ریاضی و...) ضعیف می باشند

5-  وجود بازار کار مناسب برای دانش آموزان هنرستانی  حتی قبل از فارغ التحصیل شدن

6-  آشنایی دانش آموزان هنرستانی که چطور می توان علم و آموزش های تئوری را به ثروت و درآمد تبدیل کرد

7-  بالا بودن روحیه تعاون و همکاری دانش آموزان هنرستانی به خاطر انجام کارهای گروهی در کارگاه ها  در زمان تحصیل

8-  با انجام کارهای عملی اعتماد به نفس دانش آموزان هنرستانی به مراتب بالاتر از دبیرستانی است

9-  امید به آینده در صورت عدم ورود به دانشگاه در دانش آموزان هنرستانی بالاتر از دبیرستانی است

10-  بالا بودن قدرت تصمیم گیری در دانش آموزان هنرستانی بخاطر اینکه در طول دوره تحصیل با شرایط مختلف کاری روبرو می شوند

11- با گذرانده واحد کارورزی دانش آموزان هنرستانی٬ آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار دارند

12- دانش آموزان هنرستانی در آینده یک تولیدکننده هستند تا مصرف کننده

13- یک دانش آموز هنرستانی استفاده بهینه از انرژی  را بیشتر درک میکند

14- یک دانش آموز هنرستانی اهمیت ساخت یک کارخانه یا کارگاه های تولیدی را بیشتر درک میکند

15-یک دانش آموز  هنرستانی استقلال یک کشور را بهتر می تواند رقم بزند

16- یک دانش آموز هنرستانی مفهوم توسعه صنعتی را بهتر درک می کند

17- حضور دانش آموزان هنرستانی در کارگاه های عملی باعث شادابی و افزایش روحیه در آنان میشود

18- کم شدن یک سال زمان تحصیل از مزایای دیگر دانش آموزان هنرستانی است  

19- دانش آموزان هنرستانی یک سال زودتر وارد دانشگاه ٬ بازار کار ٬ اجتماع و ... می شوند

20-شانس قبولی بیشتر دانشگاه  بخاطر هم سطح بودن اکثر دانش آموزان ورقابت کمتر دانش آموزان هنرستانی نسبت به دبیرستانها

21-  تنوع بیشتر دروس در هنرستانها که باعث خستگی و دلزدگی کمتر دانش آموزان می شود

22- بیشتر ساعات درسی هنرستانها عملی می باشد

23- به علت عملی بودن دروس  وعلاقه دانش آموزان به کار عملی٬ میانگین معدل  در زمان فارغ التحصیلی بالاتر از میانگین معدل ورودی است

24- در هنرستانها خلاقیت ها و استعدادهای دانش آموزان شکوفا می شود

25- توجه مسئولین نظام بیشتر٬ سرمایه گذاری روی هنرستانها است

25 طبق آمار رسمی ( وزیر آموزش و پرورش ) 90 در صد فارغ التحصیلان دیپلم هنرستانی مشغول به کارهستند ولی 70 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی نظری بیکار می باشند

  26- دانش آموزان هنرستانی بعد از فارغ التحصیلی می توانند از وام های خود اشتغالی استفاده و وارد بازار کار شوند

27- دانش آموزان هنرستانی حداقل  می توانند احتیاجات خود وخانواده را برآورده نماید

28- دانش آموزان هنرستانی از بدو ورود به کلاسهای اختصاصی و کارگاهی در ذهن خود شغل آینده را پیش بینی کرده و برای آینده در زمان تحصیل برنامه ریزی می نمایند

29- علم و فن آوری در هنرستانها باعث بروز شغل های جدید در جامعه می شود

30- کارفرمایان و شرکتها و .. یکی از شرایط استخدامی را تجربه کاری و  کارهای عملی در نظر میگیرند  که دانش آموزان هنرستانی از این امتحان سربلند بیرون می آیند

31- مراکز آموزش عالی در دانشگاهها نمی توانند تمامی مهارتهای لازم را بصورت کامل در زمان تحصیل به  دانشجویان ارائه  نمایند ولی دانش آموزان هنرستانی با توجه به مستمر بودن آموزش مهارتها در زمان تحصیل با اعتماد به نفس و روحیه بیشتری وارد بازار کار میشوند  

32-   هنرستانها عامل مهمی در ایجاد تحول کمی و کیفی و طراحی تولیدات مورد استفاده صنایع داخلی با طرح های ابداعی خود میتوانند باشند

33- دروس نهائی دانش آموزان هنرستانی نسبت به دبیرستانی کمتر است

34- دانش آموزان هنرستانی با حداقل امکانات می توانند حداکثر کارایی و  درآمد زایی را داشته  باشند    

35- دانش آموزان هنرستانی بدلیل اینکه بایستی در کارگاها نظم و دقت کافی را داشته باشند لذا نظم پذیری بالاتری دارند

36- دانش آموزان هنرستانی نقش بسیار مهمی در کاهش بیکاری و افزایش اشتغال زایی دارند  

37- دانش آموزان هنرستانی خود باوری بالاتری دارند

38- توانایی  دانش آموزان هنرستانی به رفع نیاز خود و اطرافیان

39- در صورتی که تصمیم به تغییر در رشته تحصیلی داشته باشند به راحتی می توانند عمل کنند

40-  از مشخصات بارز در دانش آموزان هنرستانی قانع بودن و نداشتن غرور کاذب و راحت تر برخورد کردن با مشکلات روزمره است

41-  دانش آموزان هنرستانی چون همزمان با انجام کاربه سرعت بازخورد کار خود را می بینند انگیزه برای کار و موفقیت قویتر می شود  

42- امید بیشتر به استقلال شغلی و مالی در سنین پائین در دانش آموزان هنرستانی

43- پیشرفت هرکشور به پیشرفت صنعت بستگی دارد که دانش آموزان هنرستانی یکی از نقش آفرینان و تاثیر گذاران  صنعت هر کشوری محسوب میشوند   

و ...

 

 

مزیت های ادامه تحصیل  دانش آموزان در هنرستانها نسبت به دبیرستانها

1-  تنوع رشته های مختلف هنرستانها نسبت به رشته های دبیرستان  ( 454 رشته مهارتی و فنی )

2-  یادگیری همزمان آموزشهای تئوری و عملی

3-  امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با شرایط آسانتر

4-  فرصت ادامه تحصیل برای دانش آموزانی که در بعضی از دروس پایه ای (ریاضی و...) ضعیف می باشند

5-  وجود بازار کار مناسب برای دانش آموزان هنرستانی  حتی قبل از فارغ التحصیل شدن

6-  آشنایی دانش آموزان هنرستانی که چطور می توان علم و آموزش های تئوری را به ثروت و درآمد تبدیل کرد

7-  بالا بودن روحیه تعاون و همکاری دانش آموزان هنرستانی به خاطر انجام کارهای گروهی در کارگاه ها  در زمان تحصیل

8-  با انجام کارهای عملی اعتماد به نفس دانش آموزان هنرستانی به مراتب بالاتر از دبیرستانی است

9-  امید به آینده در صورت عدم ورود به دانشگاه در دانش آموزان هنرستانی بالاتر از دبیرستانی است

10-  بالا بودن قدرت تصمیم گیری در دانش آموزان هنرستانی بخاطر اینکه در طول دوره تحصیل با شرایط مختلف کاری روبرو می شوند

11- با گذرانده واحد کارورزی دانش آموزان هنرستانی٬ آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار دارند

12- دانش آموزان هنرستانی در آینده یک تولیدکننده هستند تا مصرف کننده

13- یک دانش آموز هنرستانی استفاده بهینه از انرژی  را بیشتر درک میکند

14- یک دانش آموز هنرستانی اهمیت ساخت یک کارخانه یا کارگاه های تولیدی را بیشتر درک میکند

15-یک دانش آموز  هنرستانی استقلال یک کشور را بهتر می تواند رقم بزند

16- یک دانش آموز هنرستانی مفهوم توسعه صنعتی را بهتر درک می کند

17- حضور دانش آموزان هنرستانی در کارگاه های عملی باعث شادابی و افزایش روحیه در آنان میشود

18- کم شدن یک سال زمان تحصیل از مزایای دیگر دانش آموزان هنرستانی است  

19- دانش آموزان هنرستانی یک سال زودتر وارد دانشگاه ٬ بازار کار ٬ اجتماع و ... می شوند

20-شانس قبولی بیشتر دانشگاه  بخاطر هم سطح بودن اکثر دانش آموزان ورقابت کمتر دانش آموزان هنرستانی نسبت به دبیرستانها

21-  تنوع بیشتر دروس در هنرستانها که باعث خستگی و دلزدگی کمتر دانش آموزان می شود

22- بیشتر ساعات درسی هنرستانها عملی می باشد

23- به علت عملی بودن دروس  وعلاقه دانش آموزان به کار عملی٬ میانگین معدل  در زمان فارغ التحصیلی بالاتر از میانگین معدل ورودی است

24- در هنرستانها خلاقیت ها و استعدادهای دانش آموزان شکوفا می شود

25- توجه مسئولین نظام بیشتر٬ سرمایه گذاری روی هنرستانها است

25 طبق آمار رسمی ( وزیر آموزش و پرورش ) 90 در صد فارغ التحصیلان دیپلم هنرستانی مشغول به کارهستند ولی 70 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی نظری بیکار می باشند

  26- دانش آموزان هنرستانی بعد از فارغ التحصیلی می توانند از وام های خود اشتغالی استفاده و وارد بازار کار شوند

27- دانش آموزان هنرستانی حداقل  می توانند احتیاجات خود وخانواده را برآورده نماید

28- دانش آموزان هنرستانی از بدو ورود به کلاسهای اختصاصی و کارگاهی در ذهن خود شغل آینده را پیش بینی کرده و برای آینده در زمان تحصیل برنامه ریزی می نمایند

29- علم و فن آوری در هنرستانها باعث بروز شغل های جدید در جامعه می شود

30- کارفرمایان و شرکتها و .. یکی از شرایط استخدامی را تجربه کاری و  کارهای عملی در نظر میگیرند  که دانش آموزان هنرستانی از این امتحان سربلند بیرون می آیند

31- مراکز آموزش عالی در دانشگاهها نمی توانند تمامی مهارتهای لازم را بصورت کامل در زمان تحصیل به  دانشجویان ارائه  نمایند ولی دانش آموزان هنرستانی با توجه به مستمر بودن آموزش مهارتها در زمان تحصیل با اعتماد به نفس و روحیه بیشتری وارد بازار کار میشوند  

32-   هنرستانها عامل مهمی در ایجاد تحول کمی و کیفی و طراحی تولیدات مورد استفاده صنایع داخلی با طرح های ابداعی خود میتوانند باشند

33- دروس نهائی دانش آموزان هنرستانی نسبت به دبیرستانی کمتر است

34- دانش آموزان هنرستانی با حداقل امکانات می توانند حداکثر کارایی و  درآمد زایی را داشته  باشند    

/ 0 نظر / 8 بازدید