برگزاری کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری

 کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری با حضور رابطان هسته مشاوره ناحیه 2 و مسئولین اداره مشاوره تربیتی در محل مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی استان برگزار شد.

 

شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی استان سخنانی در خصوص اهمیت مشاوره و توجه به مشکلات روانی رفتاری تحصیلی دانش آموزان بیان نمودند و خواستار توجه بیشتر مشاوران و رابطان هسته مشاوره به فعالیتهای مشاوره ای در مدارس شدند

 همچنین سرکار خانم پودینه مدرس کارگاه فوق ، مطالب خود را در خصوص اختلالات یادگیری بیان داشتند. در پایان کارگاه به ارائه راهکارهای عینی و رفع مشکلات برخی همکاران در زمینه اختلالات یادگیری پاسخ داده شد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید