آشنایی با مشاغل

اجرای مرحله اول آشنایی با مشاغل در هنرستان کوثر نمایشگاهی بر پا شد.در این نمایشگاه 140 نوع شغل معرفی شد که همه این مشاغل در زمینه مشاغل خانگی و خود کفایی بودند.همچنین دست آوردهای دانش آموزان هنرستان کوثر به نمایش گذاشته شد و رشته های طراحی دوخت و مدیریت خانواده و صنایع دستی معرفی گردید.این نمایشگاه با حضور مسئولین و کارشناسان اداره مشاوره و اداره فنی و حرفی و اداره کل استان افتتاح گردید.

/ 0 نظر / 4 بازدید