[جلسه مشاوران شهرستان سراوان در مورخه 91/10/4

دراین جلسه که به صورت مشترک میان گروه مشاوره وروانشناسی برگزار شد ابتدا خانم استقامت  سرگروه روانشناسی در زمینه ی ارائه مقاله روانشناسی با موضوع اختلالات روانی توسط مشاوران وافرادی که روانشناسی تدریس می کنند به ایراد سخنرانی پرداختند وسپس سرگروه مشاوران در مورد ارسال گزارش سه ماهه مشاوره به کارشناسی مشاوره ، جمع آوری پولهای آزمون مشاوره وارسال تراکت .بروشور با موضوعات مشاوره ای وآموزشی صحبت کردند.

/ 0 نظر / 6 بازدید