توزیع یک صد هزار/100000 پاسخ نامه آزمون های مشاوره ای در استان

توزیع یک صد هزار/100000 پاسخ نامه آزمون های مشاوره ای ( سلامت روان، استرانگ شغلی و تشخیص استعداد) دانش آموزان در 32 منطقه و شهرستان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان انجام شد.

 

شیرازی در جلسه ای که با کارشناسان قطب آزمون مذکور در محل مرکز مشاوره داشتند ضمن توجه و تاکید به اجرایی و عملیاتی نمودن بند هفتم توافق نامه ارتقای شاخص های مشاوره ای ،از تمامی مشاوران سطح استان خواست تا طبق جدول زمان بندی آزمون با حساسیت و مدیریت انجام پذیرد. 

/ 0 نظر / 9 بازدید