اجرای طرح آسیب شناسی روانی – اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل در جلسه توجیهی این طرح بیان کرد:

با توجه به فراوانی آسیب های روانی - اجتماعی و چگونگی پیشگیری از آن در دوره نوجوانی ضرورت اجرای طرح بر اساس راهکار 7-3 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر ارائه خدمات مشاوره ای – تربیتی در تمامی سطوح تحصیلی برای افزایش سلامت جسمی و روحی دانش آموزان  و به منظور پاسخ به نیاز واقعی نظام تعلیم و تربیت در فرآیند تبیین و پیشگیری از  بروز آسیب های اجتماعی دانش آموزان تاکید بر اجرای این طرح نمودند.

 

شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل اهداف  این طرح را  :

1-      شناسایی آسیب ها و تعیین امکانات مورد نیاز جهت ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان دختر در معرض خطر

2-      شناخت موانع و آسیب های موجود در فرایند ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان دختر در معرض خطر

3-      پیشنهاد الگوی مناسب جهت جهت ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان دختر در معرض خطر  بر اساس نتایج آسیب شناسی و موانع موجود

دانسته و بیان داشتند طرح مذکور در 9 شهرستان و منطقه سطح استان ( نیمروز ، زابل ، ناحیه 2 زاهدان ، نصرت آباد ، خاش ، سراوان ، مهرستان ، بپور و کنارک ) بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای و انتخاب مدارس بر حسب برخوردار – نیمه برخوردار و محروم  بر گزار خواهد شد.

شیرازی  اظهار داشتند: تعداد نمونه در استان 700 دانش آموز دختر بوده که در مرحله اول اجرای آزمون سلامت روانی رفتاری و پس از آن اجرای پرسشنامه SCL-90-R  را خواهیم داشت.

/ 0 نظر / 19 بازدید