طرح تعالی و ارتقاء مشاوره و هدایت تحصیلی مشاوران سیستان و بلوچستان

شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی در جلسه برنامه ریزی طرح تعالی و ارتقاء مشاوره و هدایت تحصیلی مشاوران که در اداره کل برگزار گردیددر سخنانی فرمودند: ارزیابی عملکرد مشاوران مدارس ،ریشه یابی مشکلات وتنگناها و محدودیت های موجود مشاوران،با هدف ارتقاءوبهبود سطح عملکرد ازطریق توسعه ی توانمندی ها وقابلیت های مشاوران ودرک فرصت ها وتهدیدهای موجود از ضروریات کاری اداره مشاوره استان است.ارزیابی ها و بررسی ها نشان میدهد آن چنان که می بایست مشاوران در حیطه فرایندهای هدایت تحصیلی وکنکور تاکنون ورود مناسبی نداشته اند که این امر ناشی ازعوامل مختلفی ازجمله عدم آموزش وتوانمندسازی آنان بوده ،لذا این طرح می تواند به منزله ی پایه ای علمی و درست برای هدایت تحصیلی مناسب دانش آموزان وتوانمندسازی مشاوران باشد.هدف از این کارایجاد توانایی های لازم درمشاوران از سویی و پاسخگویی به نیازهای جدید دانش آموزان از سوی دیگر است.

لذا اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی در نظر دارد،درراستای توافق نامه ی شاخص های سال 94-93 حوزه مشاوره ،باهمکاری معاونت پژوهش وبرنامه ریزی نیروی انسانی ،دوره های ضمن خدمت برای تمامی مشاوران مدارس به شرح ذیل برگزارنماید.

 

ردیف

مرکز مجری

تاریخ اجرا

شهرستان ها ومناطق شرکت کننده

1

ایرانشهر

8/9/93 لغایت 11/9/93

ایرانشهر-بمپور-بزمان-دلگان-سرباز

2

زابل

24/9/93 لغایت 27/9/93

زابل-هامون-هیرمند-بنجار-نیمروز-زهک

3

چابهار

6/10/93 لغایت 9/10/93

چابهار-دشتیاری-کنارک-راسک

4

نیک شهر

10/10/93 لغایت 13/10/93

نیک شهر-قصرقند-فنوج-بنت-لاشار

5

سراوان

27/10/93 لغایت 30/10/93

سراوان-سیب وسوران-مهرستان-بم پشت-جالق

6

ناحیه یک زاهدان

4/11/93 لغایت 7/11/93

ناحیه یک-ناحیه دو-میرجاوه-نصرت آباد-خاش-نوک آباد-عشایر-استثنایی

 

/ 0 نظر / 5 بازدید