پایان برگزاری آزمون سلامت روانی – رفتاری در استان سیستان و بلوچستان

رئیس اداره مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان از پایان برگزاری آزمون سلامت روانی رفتاری در مدارس متوسطه دوره دوم استان خبر داد.

                        

این آزمون از تاریخ 92/8/12 تا 92/8/18 با مشارکت دانش آموزان سال اول متوسطه دوره دوم به منظور شناسایی فراوانی مشکلات دانش آموزان و ارائه راهکارهایی برای مقابله با مشکلات آنان در سطح 32 منطقه استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

همچنین  با توجه به مشکلات­ و کمبود دستگاه اسکنر استان ( 6 دستگاه و 32 منطقه ) پاسخنامه های آزمون سلامت روانی – رفتاری در حال تجزیه و تحلیل در مناطق 6 گانه قطب برگزاری آزمونهای می باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید