اطلس مشاغل

ضمن تبریک پیشاپیش هفته معرفی مشاغل سال 1394 باشعار ((ترسیم چشم انداز تحصیلی ، شغلی نوجوانان و جوانان تضمین سلامت آینده)) شایسته است نسبت به ارسال اطلش مشاغل بومی شهرستان و منطقه تا پایان فروردین ماه به ادراه مشاوره تربیتی و تحصیلی استان اقدام نمایند.

/ 0 نظر / 49 بازدید