کارگاههای توانمند سازی مدیران ,مشاوران ,معاونین ومربیان پرورشی

کارگاههای توانمند سازی مدیران  ,مشاوران ,معاونین ومربیان پرورشی 
منطقه نوک آباد خاش در روز سه شنبه مورخ 93/2/9  با حضور شیرازی رئیس اداره
مشاوره تربیتی و تحصیلی ، محمدیان کارشناس برنامه ریزی مشاوره تربیتی و
تحصیلی برگزار گردید .

در این کارگاهها  ضمن تبادل نظر و استفاده از تجربیات مشاورین و مدیران موارد ذیل توسط شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی ارائه گردید:

1- اجرای برنامه های مشاوره بر اساس سند تحول بنیادین

2- تاکید بر برگزاری کارگاههای توانمند سازی برای سایر کارکنان مدرسه در جهت ارتقاء مشاور عمومی

3- مدیریت نوین در آموزش و پرورش

4- مشاوره فردی و گروهی

5-بررسی آسیب ها و چالش های فراروی دانش آموزان و ارائه راهکار برای رفع اختلالات موجود

ذر پایان به سئوالات حاضرین پاسخ داده شد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید