اصلاحیه منابع پیشنهادی برای آزمون علمی – تخصصی حرفه ای مشاوران

از سوی اداره کل امور تربیتی و مشاوره ، تعداد منابع پیشنهادی آزمون علمی – تخصصی حرفه ای مشاوران تقلیل یافت.


ردیف

عنوان

مولفان/مترجمان

انتشارات

مشاوره  تحصیلی

1

راهنمایی و مشاوره تحصیلی

احمد صافی

رشد

2

برنامه ها و فعالیت های راهنمایی و  مشاوره در دوره متوسطه 

اداره کل امورتربیتی و مشاوره

ورای دانش

3

مشاوره تحصیلی شغلی

شفیع آبادی

سمت رشد

مشاوره شغلی

1

مشاوره شغلی (رویکرد کل نگر )

زونکر ، ترجمه علی محمد نظری

سمت

2

نظریه های انتخاب شغل

شفیع آبادی

رشد

بهداشت روان

1

بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی

جمعی از مولفان

حوزه و دانشگاه

2

بهداشت روانی

سعید شاملو

رشد

3

بهداشت روانی

شهیدی و همکاران

سمت

آسیب شناسی روانی اجتماعی

1

آسیب شناسی روانی هالجین

ترجمه سید محمدی

رشد

2

مشکلات نوجوانی و جوانی

اکبری

ساوالان

3

روان شناسی مرضی (جلد 1و2)

دادستان

سمت

آزمون ها

1

راهنمایی سنجش روانی جلد 1و 2

حسن پاشا شریفی و نیک خو

رشد

2

آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی

ابوالفضل کرمی

روان سنجی

3

آزمون های روانی جلد 1و2

هادی بهرامی

دانشگاه علامه طباطبایی

خدمات مشورتی مدرسه

1

سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره

احمدصافی

انتشارات روان

2

مبانی راهنمایی و مشاوره

ثنایی و همکاران

رشد

مشاوره خانواده

1

دانش خانواده

جمعی از مولفان

سمت

2

خانواده درمانی کاربردی

اشرف السادات موسوی

دانشگاه الزهرا

3

فنون خانواده درمانی

فرشاد بهاری

رشد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید