کارگاه توانمند سازی کارکنان مدارس در شهرستان بمپور

با حضور عزیزی معاون پرورشی و فرهنگی - شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی- سرحدی رئیس اداره امور تربیتی – طاهری رئیس اداره فرهنگی و هنری - مدیران – مشاوران – معاونین و مربیان پرورشی و مربیان قرآنی در شهرستان بمپور با هدف ارتقاء سطح علمی همکاران به مدت یک روز در محل نماز خانه اداره آموزش و پرورش بمپور برگزار شد.

در حاشیه این کارگاه بازدید از برنامه ها و فعالیتهای مشاوره ای مدارس و همچنین بازدید از نمایشگاه معرفی مشاغل انجام گرفت.

/ 0 نظر / 15 بازدید