هفته معرفی مشاغل

                     اطلاعیه

با احترام و صلوات بر محمد و آل محمد ضمن تقدیر و تشکر از همکاران مشاور که در راستای بهبود فعالیت های مشاوره ای در مدارس نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری ایفا می نمایند، عنایت به فرا رسیدن مرحله اول هفته معرفی مشاغل ( بهمن ماه) لذا برای استفاده مناسب از توانمندی ها و ظرفیت دانش آموزان با توجه به علایق و خصوصیت های شخصیتی و روانی رفتاری آنان تاکید می شود بر اساس دستورالعمل های قبلی همانند سال های گذشته فعالیت های مربوط به هفته معرفی مشاغل در سطح مدارس با رویکرد بهبود مدیریت آموزشگاهی بصورت نمایشگاه و آثار دستی انجام پذیرد.

ضمناً تاکید می شود مستندات فعالیت های مذکور را جمع بندی و در اختیار داشته باشید تا به همراه گزارشات مرحله دوم هفته معرفی مشاغل (یکم لغایت هفتم اردیبهشت نود و چهار) به  پست الکترونیکی  اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی  ادراه کل به آدرس :moshavereh.sb@medu.ir ارسال نمایید.

/ 0 نظر / 25 بازدید