توزیع پاسخنامه آزمو های مشاوره

به اطلاع کلیه کارشناسان مشاوره شهرستا نهای قطب برگزاری آزمون ها می رساند

پاسخنامه های خام آزمون های مشاوره را در تاریخ 5/9/93و6/9/93 از محل مرکز مشاوره واقع در تقاطع خیابان مصطفی خمینی و آیت الله کفعمی دریافت نمایند.

/ 0 نظر / 4 بازدید