مصوبات شورای مالی و اداری مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی استان

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان ، به استناد جلسه مورخه 1/4/93 شورای مالی و اداری مراکز مشاوره استان موارد ذیل جهت اجرا در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموزی آن شهرستان اعلام می گردد.


1-     مراکز مشاوره دانش آموزی استان راهکارهای جدید درآمد زایی و افزایش منابع مالی را با هماهنگی اداره مشاوره تربیتی استان و بر اساس ضوابط و مقررات در دستور کار قرار دهند.

2-    استفاده از سالن کنفرانس مرکز مشاوره به ازاء هر 4 ساعت مبلغ 000/700 ریال و بیشتر از 4 ساعت در روز 000/400/1 ریال به حساب درآمدها واریز گردد، تا پس از سیر مراحل قانونی اصل مبلغ به حساب مراکز مشاوره واریز شود.

3-    خدمات راهنمایی و مشاوره در شیفت صبح برای دانش آموزان با معرفی نامه از مدارس یا هسته مشاوره رایگان و برای سایرین بر اساس تعرفه نظام راهنمایی و مشاوره باشد.

4-    تعرفه خدمات راهنمایی و مشاوره در شیفت بعد از ظهر در مراکز مشاوره استان بر اساس تعرفه نظام راهنمایی و مشاوره و به شیوه 70٪ برای مشاور  و 30٪ برای مراکز مشاوره محاسبه و به حساب  درآمد ، واریز گردد. در خصوص حساب درآمدی با اداره امور مالی اداره کل هماهنگی و با نظر آنان اقدام شود.

5-    شوارای اداری مالی مراکز مشاوره با حداقل  (سه نفر از پنج  نفر)  اعضا تشکیل و رسمیت دارد و مصوبات آن قانونی و لازم الاجرا است.

6-    مراکز مشاوره استان گزارشی از اقدامات انجام شده از زمان افتتاح مرکز تا کنون را جهت ارزیابی به اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی استان حداکثر تا پایان تیر ماه 93 ارسال نمایند.

/ 0 نظر / 3 بازدید