برنامه روابط بین فردی

به مناسبت هفته بهداشت روان، در مورخه 92/7/27 جلسه روابط بین فردی برای دانش

آموزان مدرسه شهید بهشتی ناحیه 1 زاهدان برگزار گردید.

آقای سالارشهری مشاور آموزشگاه به معرفی و تشریح اهداف و شعار هفته سلامت روان

 پرداختند.

سپس آقای سرگزی رئیس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی استان در بحث شیوه­های

تقویت روابط بین فردی ، احترام به دیگران و تقویت قدرت اجتماعی دانش آموزان سخنرانی

کردند.

/ 0 نظر / 4 بازدید