ساماندهی نیروی انسانی مشاوران در سال تحصیلی 94-93

 

به استناد نامه مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت متبوع به شماره  ۲/۱۷۱۵۹۴/۱۸۰ مشاورانی که با استفاده از راهکارهای فصل پنجم بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی با تخصیص کد ۹۹ ساماندهی شده و ابلاغ ایشان تایید می شود )دیگر کسر ساعت موظف ندارند (نیروی مازاد مشمول بند <ط> ؛کسر حقوق؛ بخشنامه مذکور نخواهند بود و این بند فقط برای نیروهایی اعمال می شود که حتی پس از اعمال راهکارهای فصل ۵ بازهم ابلاغ آنان تایید نمی شود (کسر ساعت موظف دارند) .

 بنابراین ابلاغ صادر شده برای مشاوران دوره متوسطه اول و ابتدایی مشمول کسر حقوق نخواهد شد .

 

اداره  مشاوره تربیتی و تحصیلی

/ 0 نظر / 5 بازدید