برگزاری آزمون تشخیص استعداد ورغبت سنج شغلی استرانگ در سطح منطقه لاشار

بسمه تعالی

   به یاری خداوند متعال و همیاری مسئولین اداره آموزش وپرورش منطقه لاشار  آزمون تشخیص استعداد ورغبت سنج شغلی استرانگ در روزهای یکشنبه ودوشنبه مورخ 21 و22دی ماه سال93 در سطح منطقه لاشار بطور همزمان برگزار گردید .

/ 0 نظر / 69 بازدید