اگر به جای مربی پرورشی بودم...

اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی در راستای برگزاری نشست های علمی ، روانی ،رفتاری و عاطفی دانش آموزان جمعبندی دومین سئوال مطرح شده و نظرات دانش آموزان را به شرح ذیل اعلام میدارد:

 

سوال شماره (2): اگر به جای مربی پرورشی بودم...

1-       در اوقات فراغت وزمانی که دبیری حضور نداشت برای دانش آموزان کلاس فرهنگی میگذاشتم.

2-       برای شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی وهنری برنامه ریزی میکردم.

3-       هر روز در مراسم آغازین یک فعالیت سرگرم کننده با کمک دانش آموزان اجرا میکردم.

4-       همه دانش آموزان را در مسابقات فرهنگی وهنری شرکت می دادم تا استعداد های هنری شکوفا می شد.

5-       از دانش آموزان انتظار داشتم که با مربی پرورشی همکاری لازم را انجام دهند.

6-       در محیط مدرسه در زنگ پرورشی بازی های محلی را با دانش آموزان انجام می دادم.

7-       به بچه ها روش صحیح مطالعه ویادگیری را آموزش می دادم.

8-       به بچه ها درس اخلاق را آموزش می دادم.

9-       اخبارو اطلاعات مهم فرهنگی وهنری را به سمع ونظر دانش آموزان می رساندم.

10 -برنامه های شاد ومتنوعی را اجرا میکردم و در این زمینه از دانش آموزان  کمک می  گرفتم.

11-همان کارهایی را که مربی پرورشی انجام می دهد انجام می دادم.

12-اشتباهات وخطاهای دانش آموزان را شناسایی ودر رفع آنها می کوشیدم.

13-به بچه ها این آزادی را میدادم که آزادانه فکر کنند وخودشان  دست به انتخاب بزنند.

14-هیچ موقع بچه ها را بر خلاف میل واراده شان به هیچ کاری مجبور نمیکردم واجازه می دادم  آنها با اراده خودشان انتخاب و تصمیم بگیرند.

15-در زنگ فعالیت پرورشی برنامه های متنوعی مانند بازی،نمایش ،شعر و...انجام می دادم.

16-از دانش آموزان انتظار داشتم که داوطلبانه وبا آزادی کامل با من همکاری کنند.

 

معاونت پرورشی و فرهنگی

اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی

کارشناسی برنامه ریزی مشاوره

/ 0 نظر / 78 بازدید