بازدید رئیس آموزش و پرورش از هسته مشاوره امام رضا(ع)

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه دشتیاری جناب آقای سرحدی و معاونت پرورشی اداره جناب آقای محمدی از هسته مشاوره امام رضا(ع) بازدید به عمل آوردند. در این بازدید جناب آقای سرحدی روند تصحیح و تجزیه و تحلیل آزمون های نوین مشاوره ای را خوب ارزیابی نموده و ضمن تشکر از همکاران بر فعالیت ارزشمند مشاوران بخصوص در رابطه با هدایت تحصیلی دانش آموزان اشاره نمودند و بر فعالیت بیش از پیش مشاوران سطح منطقه تاکید ورزیدند.


/ 0 نظر / 81 بازدید