شبکه اجتماعی و گروهی مشاوران مدارس استان سیستان بلوچستان

برگزاری کارگاه(( پیشگیری از آسیب های اجتماعی  ارتباط موثر والدین با نوجوان )) در مرکز مشاوره امام سجاد (ع)برای اعضای انجمن مدارس و همکاران و ((کارگاه مهارتهای زندگی)) در مدارس شبانه روزی شهرستان خاش