شبکه اجتماعی و گروهی مشاوران مدارس استان سیستان بلوچستان

 

همایش مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ویژه کنکور با همت کارشناس مشاوره و سلامت ، و گروه جهادی رهپویان دانش و با حضور باشکوه و پرشور دانشجویان (رتبه های برتر کنکورشهرستان سراوان) و کلیه دانش آموزان متوسطه دوره دوم پایه چهارم شهرستان خاش برگزار گردید. وهمچنین در جلسه ای با حضور مدیریت آموزش پرورش و مدیران متوسطه اول و مشاوین جناب آقای نظرمحمد اربابی از اساتید دانشگاه در رابطه با هدف، و نحوه انتخاب هدف به دو عامل انگیزه و تلاش و همچنین تعاریفی از هوش و استعداد و تفاوت آن با تلاش، ابزارهای موفقیت، گام های موفقیت، مدیریت زمان سخنان ارزشمندی ایراد نمودند.در ادامه جلسه مشاور تحصیلی جناب آقای ابوذر نصرتزهی در رابطه با گام هایی برای افزایش تراز  و یادگیری  و نحوه تست زنی، شیوه مطالعه، خلاصه برداری و یادداشت برداری مطالبی را ارائه نمودند..