شبکه اجتماعی و گروهی مشاوران مدارس استان سیستان بلوچستان
طرح مشاوره سلامت نگر

اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی در نظر دارد در سال تحصیلی 94-93 برنامه عملیاتی پیشگیرانه (سطح اول)مشاوره سلامت نگر را با هدف ایجاد آگاهی ورشد مهارت ها وکاربرد آنها در زندگی وایجاد آموزش راهنمایی تحصیلی ومشاوره ای منظم برای تمامی دانش آموزان برگزار نماید.

به منظور حصول بهتر هدف (رویکرد سلامت نگر)موارد ذیل طبق برنامه مورد انتظار است:    روش اجرای طرح:

توسط مشاوران مدارس متوسطه اول وابتدایی (رابطان هسته های مشاوره) با رویکرد سلامت نگر،یعنی توجه مشاور به همه دانش آموزان به جای دانش آموزان مشکل دار وارجاع آنها به هسته ها یا مراکز مشاوره در صورت نیاز.بنابراین طبق این دیدگاه مشاورباید اطلاعات تخصصی مورد نیاز را به منظور توانمندسازی کل دانش آموزان از طرق مختلف در اختیار آنان قرار دهد.

 

   روش های ارائه اطلاعات تخصصی:

1- سخنرانی در مراسم آغازین به صورت کاربردی واز قبل برنامه ریزی شده

2-    آموزش موضوعات تخصصی به صورت کلاسی با هماهنگی قبلی وهمکاری مدیران،خصوصاً در کلاسهای دوم وسوم وچهارم (متوسطه دوم )که مشاور کمتر به صورت حضوری در کلاس باآنها سروکار دارد.

3-    ارائه اطلاعات از طریق پمفلت ، بروشور وتراکت                 

 4  - برگزاری جلسات مشاوره گروهی

5-    برگزاری جلسات پرسش وپاسخ ونشست های علمی ،روانی-رفتاری

6-    دعوت از متخصصین حوزه مشاوره وروانشناسی در جلسات پرسش وپاسخ دانش آموزی

7-    ارائه اطلاعات به صورت انفرادی

 

    موضوعات آموزشی برای دانش آموزان در رویکرد سلامت نگر:

 اعتماد به نفس-تقویت نگرش مثبت-روشهای مطالعه-روشهای برنامه ریزی-غلبه بر اضطراب کودکان- غلبه بر حواس پرتی در مطالعه-روشهای تقویت حافظه- مقررات وآئین نامه های مورد نیاز دانش آموزان-انتخاب رشته وهدایت تحصیلی-پیشگیری از اعتیاد وایدز-آموزش جرأت مندی،حل مسأله،ارتباط بین فردی،تصمیم گیری و...

  

     روند اجرای برنامه:

1-     تهیه برنامه آموزشی از طرف مشاور مدرسه

2-    ارائه برنامه در جلسه شورای مدرسه وتصویب آن

3- تعیین زمان مناسب برای ارائه محتوای آموزشی توسط مشاور به هر کلاس

4- یکی از موانع این برنامه عدم وجود زمان لازم برای مشاوره جهت حضور در کلاس هاست که پیشنهاد می گردد مشاور هرماه یک جلسه به هر کلاس (پایه های دوم ،سوم وچهارم )در مدارس متوسطه دوم اختصاص دهد.

    پایش وارزیابی طرح:

1- مشاوران محترم مدارس نتیجه اقدامات وفعالیت های انجام شده را در دفاتر مخصوص به خود و در سامانه الکترونیکی مشاور مدرسه ثبت نمایند ومستندات وگزارشات ماهانه را جهت ارائه به بازدید کنندگان داشته باشند.

2- معاونین پرورشی وتربیت بدنی وکارشناسان مشاوره شهرستانها ومناطق در بازدید از مدارس نسبت به بررسی اقدامات مشاوران در طرح مشاوره سلامت نگر وثبت وضبط مستندات اهتمام لازم را داشته باشند.

3- کارشناسان وبازدید کنندگان استانی در بازدیدهای خود نسبت به اجرای طرح مشاور سلامت نگر دقت لازم وکافی خواهند داشت.

[ دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩۳ ] [ ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ ] [ اداره مشاوره تربیتی استان سیستان و بلوچستان ]
طرح همدلانه
 
 
اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی در نظر دارد به منظور بهره وری بیشتر شغلی وکاری مشاوران ودر راستای کیفیت بخشی به فعالیتهای مشاوره ای مدارس وبرای اینکه همه مشاوران به نوعی از خدمات راهنمایی ومشاوره بهره مند گردیده وبتوانند به تبع آن خدمات راهنمایی ومشاوره ای بهتری به دانش آموزان ارائه نمایند، طرح جلسات همدلانه مشاوران مدارس درسال تحصیلی 94/93 اجرا نمایید.


اهداف طرح:

1-     بیان نظرات ودیدگاههای مشاوران درحیطه کاری

2-    آشنایی مشاوران با عملکرد یکدیگر وتبادل تجربیات

3-  استفاده از فن آوری های جدید در حوزه مشاوره وروان شناسی

4-  ارائه راهکار برای برنامه های مشاوره ای مدارس توسط خود مشاوران

5-  حل مسائل ومشکلات  کاری

6-   رعایت اصول ، قوانین ومرام نامه های اخلاقی وحرفه ای مشاوره

 

موضوعات قابل گفتگو در طرح:

1-     بیان خاطرات وتجربیات کاری

2-    دستورالعمل هاوبخشنامه های مشاوره ای

3-  ارائه نظریه ها ویافته های جدید حوزه مشاوره وروان شناسی توسط خود همکاران

4-  بیان دستاوردهای علمی وپژوهشی درحوزه راهنمایی ومشاوره

5-  پیشنهادهای کاربردی درحوزه کاری راهنمایی ومشاوره

6-   پژوهش محور کردن فعالیتهای مشاوره ای

 

زمان و نحوه اجرای طرح:

این طرح از ابتدای مهرماه 93 درروزهای دوشنبه هرهفته درمحلی که کارشناسی مشاوره وهسته مشاوره شهرستان وماطق اعلام می نماید ، برگزار وحضورتمامی مشاوران مدارس درجلسات الزامی می باشد ومشاوران باید درآن روز ابلاغ کاری داشته باشند .

درهرجلسه موضوع یا موضوعاتی که ازقبل تعیین شده( ترجیحا توسط سرگروه مشاوره یا مسئول هسته ومرکز) بین مشاوران  بحث وبررسی می شود ونتیجه  این جلسات ومصوبات آن به اداره کل اعلام میگردد ومصوبات جلسه در مدارس توسط مشاورین قابلیت اجرایی پیدا می کند .

روش های اجرای طرح:

1-     تمامی مشاوران درروز دوشنبه هرهفته باید ابلاغ کاری داشته باشند .

2-    کارشناسی مشاوره وهسته مشاوره شهرستان / منطقه پیش بینی مکان جلسات وهماهنگی های لازم را انجام دهند .

3-  مدیریت جلسه باخود مشاوران می باشد یعنی هرهفته یکی از مشاوان مدیرجلسه می باشد .

4-  کارشناسی مشاوره وهسته مشاوره فقط مسئولیت نظارت براداره جلسه وهماهنگی های لازم رابه عهده دارند

5-  درزمان تشکیل جلسات کارشناس مشاوره ومسئول هسته یا مرکز مشاوره باید درجلسه حضور یابند .

6-   هردوهفته یکبار جلسه ای به بازدید از عملکرد تعدادی از مشاورین درمدارس اختصاص یابد .

7-  هرماه یکبار جلسات ونشست های روانی رفتاری دانش آموزان با اولویت مدارس خاص ودرمعرض خطر انجام پذیرد .

[ دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩۳ ] [ ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ ] [ اداره مشاوره تربیتی استان سیستان و بلوچستان ]

برگزاری کارگاه مشاوره و خدمات روان­شناختی در مدارس

در آستانه بازگشایی مدارس و و آغاز سال تحصیلی جدید به منظور ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره ای بهتر به دانش آموزان کارگاه آموزشی مشاوره و خدمات روان­شناختی در مدارس توسط اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل ویژه مشاوران مدارس استان پیش بینی شده است.

این کارگاه که از امروز 22/6/93 آغاز و تا پنجشنبه 27/6/93 در محل مرکز مشاوره و خدمات روانـشناختی استان واقع در تقاطع کفعمی و مصطفی خمینی ادامه دارد با هدف ارتقاء سطح علمی مشاوران و آشنایی آنان با برنامه های جدید حوزه مشاوره برگزار شده است این مطلب راعزیزی معاون پرورشی و فرهنگی استان بیان نمودند و از مشاوران خواستند تا در فرایند مشاوره های خود به هدف اصلی خلقت که اصل تربیت و آنهم تربیت دینی است اهتمام داشته و دانش آموزان را در فرایند هدایت تحصیلی و شغلی و مسائل و مشکلات روحی ، روانی، عاطفی مشاوره و راهنمایی کنند به طوری که در نهایت منجر به حل مسائل و مشکلات آنان شود و از وقوع مشکلات و اختلالات پیشگیری شود.

شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی استان نیز در مراسم افتتاحیه این کارگاه وظایف مشاوران را در حیطه مشاوره تحصیلی در 5 فرایند راهنمایی، برنامه ریزی، مشاوره، مداخله،  و درمان اعلام کردند و از  مشاوران خواستند که به ترتیب اولویت و با رویکرد مشاوره سلامت نگر به همه دانش آموزان استان که در مدارس مشغول به تحصیل هستند خدمات مشاوره ای ارائه نمایند.

شیرازی در ادامه از برگزاری آزمون علمی، تخصصی، حرفه ای ویژه مشاوران برای سال تحصیلی جدید توسط وزارت خبر دادند و اعلام نمودند که این آزمون در 29 آبانماه امسال در سراسر استان و در 7 بخش کلی شامل راهنمایی و مشاوره شغلی-راهنمایی و مشاوره تحصیلی، بهداشت روانی و سازگاری ، آسیب شناسی روان اجتماعی، مشاوره، خانواده سنجش و اندازه گیری و آزمون های روانی و خدمات مشورتی برگزار خواهد شد و مبنای سازماندهی مشاوران و استفاده از خدمات آنان در هسته ها و مراکز مشاوره نمره کسب شده در این آزمون خواهد بود.

وی همچنین از اجرای طرح های جدید استانی در حوزه مشاوره ای تحت عنوان طرح ترنم مشاوره، طرح مشاوره سلامت نگر و طرح همدلانه خبر داد و اظهار امید واری کردند که همه مشاوران در راستای اجرایی شدن این طرح ها در حوزه راهنمایی مشاوره استان همکاری نمایند.

[ شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳ ] [ ۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ اداره مشاوره تربیتی استان سیستان و بلوچستان ]

با توجه به استقبال زیاد همکاران مشاور باسنوات خدمت زیر 5سال  جهت شرکت درکارگاه خدمات مشاوره درمدارس ، زمان برگزاری کارگاه برای شهرستان ها ومناطق به شرح ذیل اعلام می گردد .شایسته است کارشناسان محترم مشاوره دراسرع وقت اطلاع رسانی نمایند .

ردیف

نام شهرستان /منطقه

تاریخ وزمان برگزاری

ساعت حضورهمکاران

مکان

1

چابهار- بنت – دشتیاری – کنارک – سرباز- فنوج – نیکشهر- میرجاوه- نیمروز- بزمان – راسک –قصرقند

شنبه 22/6/93 لغایت

 یک شنبه 23/6 /93

 

7صبح الی 12

 

مرکز مشاوره

2

ناحیه 1و2زاهدان- زابل- بنجار-

نصرت آباد- خاش – زهک- عشایر- هیرمند

دوشنبه 24/6/93لغایت

سه شنبه 25/6/ 93

 

 

*

 

 

*

3

سراوان – ایرانشهر- بمپور- بم پشت – ذلگان- مهرستان- نوک آباد- جالق – سیب وسوران- لاشار- هامون

چهارشنبه 26/6/93 لغایت

پنج شنبه 27/6/ 93

 

 

*

 

 

*

لازم به ذکراست  این کارگاه ویژه مشاورانی می باشد که دارای سابقه خدمت کمتر از 5 سال بوده ودرشهرستان زاهدان مشکل اسکان وایاب وذهاب ندارند .همچنین حضور معاونین پرورشی ادارات وکارشناسان مشاوره شهرستانها ومناطق به منظور دانش افزایی ، باداشتن شرایط فوق مورد تاکید وبلامانع می باشد .

اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی

[ سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳ ] [ ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ] [ اداره مشاوره تربیتی استان سیستان و بلوچستان ]
[ یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳ ] [ ۸:۱٧ ‎ق.ظ ] [ تاج بخش حسین بر (کارشناس سراوان) ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب